1756-L71 Controlador ControlLogix
con 1 puerto integrado USB 2 MB
1756-L72  4 MB
1756-L73  8 MB
1756-L74  16 MB
1756-L75  32 MB
1756-L61 Controlador ControlLogix
con 1 puerto RS-232 2 MB
1756-L62  4 MB
1756-L63  8 MB
1756-L64  16 MB
1756-L65  32 MB
1756-L63XT ControlLogix XT Controller para
Temperaturas Extremas / ambientes extremos 8 MB
1756-L73XT  8 MB
1756-L61S Controladores de seguridad GuardLogix 2 MB estándar / 1 MB Seguridad
1756-L62S  4 MB estándar / 1 MB Seguridad
1756-L63S  8 MB Standard/3.75 MB Seguridad
1756-L72S  4 MB estándar / 2 MB Seguridad
1756-L73S  8 MB estándar / 4 MB Seguridad
1756-LSP GuardLogix Safety Partner / uso con 1756-L6xS GuardLogix Controllers
1756-L7SP GuardLogix Safety Partner / uso con 1756-L7xS GuardLogix Controllers

by IA. .